Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze…

Graczu, pamiętaj:

1. Nie bądź debilem.

2. Nie zakładaj, że inni nie są debilami.

3. Podczas gry terenowej, od jej rozpoczęcia do zakończenia, noś ochronę oczu (spełniającą normy wytrzymałości przynajmniej klasy B). Również w miejscach off ASG oraz na polu namiotowym.
Okulary/gogle ściągaj najwyżej w namiocie, samochodzie lub toice. Zgodnie z normami CIOP okulary nie będą przestrzeliwywane, gdyż już pierwszy kontakt z kulką może pozbawić je właściwości ochronnych.

4. Jeśli coś Ci się dzieje, natychmiast poinformuj o tym drugą osobę i udaj się do punktu medycznego. Dla bezpieczeństwa i wygody Waszej gry, MG który odgrywa chirurga jest prawdziwym Medykiem. Medycy w odblaskowych kamizelkach są chwilowo poza grą i należy umożliwić im działanie i wykonywać ich polecenia.

5. Jeżeli wydarzyła się nagła sytuacja losowa generująca zagrożenie dla Ciebie lub kogoś innego krzyknij “GRA STOP!”. Gracze wokół Ciebie mają obowiązek zatrzymania gry i udzielenia pomocy.

6. Miejsca oznaczone czerwono-białą taśmą, a przede wszystkim komin, są niedostępne. Zakazuje się przekraczania takich taśm, wchodzenia na komin i pytania dlaczego. Czarno-żółta taśma oznacza strefy fabularnego skażenia i można ją przekraczać na własne, fabularne ryzyko.

7. Teren gry stanowią głównie ruiny, należy więc zachować szczególną ostrożność. Niedopuszczalne jest przesuwanie opon i palet, a także wchodzenia do silosów i studni. Duże opony zabezpieczają
niebezpieczne punkty i nie można do nich wchodzić.

8. Cały teren konwentu w czasie gry jest strefą in game. Wyłączone z gry są wyłącznie pole namiotowe, wnętrza toi toi, namiot orgowski i strefa orgowska w hali głównej. Ponadto cała hala
główna wyłączona jest z ASG.

9. Pamiętaj, aby nie celować w głowę.

10. Otuliny muszą być bezpieczne. Nie można dźgać otulinami ze sztywnym rdzeniem. Żadnymi otulinami nie można rzucać/miotać/ciskać.

11. Broń dopuszczana do gry to repliki ASG o mocy nie przekraczającej 350FPS mierzonej na kulkach 0,2g. Dopuszczalne są repliki zasilane sprężynowo, elektrycznie i na green gas. Repliki zasilane
CO2 muszą być zgłoszone na 2 tygodnie przed konwentem i zatwierdzone do użytku. Repliki HPA są niedopuszczone.

12. W czasie gry używane są wyłącznie kulki dostarczone przez Organizatorów gry. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych. W przypadku posiadania magazynków typu high cap, czy
jakichkolwiek innych w których nie podawana jest pewna ilość kulek, niedozwolone jest uzupełnianie własnymi kulkami. Braki należy uzupełnić w czasie gry zakupując dodatkową amunicję.

13. Jeżeli nie życzysz sobie, aby ktoś Cię przeszukiwał, obmacywał, wiązał czy niósł fizycznie – poinformuj go o tym. Nie musicie tych scen odgrywać fabularnie. Musisz jednak udostępnić mu
zawartość wymienionych przez niego schowków i skrytek, które chciałby przeszukać. Jeżeli zdecydowałeś się nie odgrywać wiązania, nie możesz próbować uwolnić się fabularnie z liny 14. Jeżeli dostałeś kulkę – nie kozakuj, po prostu odegraj otrzymaną ranę lub wykorzystaj odpowiednią sztuczkę.

15. Jeżeli umarłeś, schodząc z terenu gry – nieś skrzyżowane ręce nad głową (mogą być cudze). Nadal obowiązuje Cię ochrona oczu. Schodzenie z gry (poza sytuacjami zagrożenia zdrowia) w wyżej
wymieniony sposób jest równoznaczne ze śmiercią postaci. Zejście do namiotu można zrobić fabularnie.

16. Kraść można wszystkie przedmioty fabularne z wyłączeniem replik ASG. Replik nie można pozostawiać bez opieki. Pozostawione repliki mogą zostać zarekwirowane przez Mistrza Gry,
zostaną zwrócone po grze. Chęć kradzieży pozostawionej repliki należy zgłaszać MG, fabularnemu złodziejowi zostanie wydana amunicja.

17. W czasie gry używane będzie pirotechnika w postaci małych, hukowych petard, oraz dymów. Używać jej mogą wyłącznie wyznaczone przez Organizatorów osoby. Niedozwolone jest używanie
własnych materiałów pirotechnicznych.

18. Nie offtopuj. Chwilowe wyjście z gry powoduje zamęt i dekoncentrację.

19. Istotnym dla bezpieczeństwa aspektem jest używanie prezerwatyw, które zapewniają ochronę przed większością chorób wenerycznych. Polecamy, tak jak igieł, używać ich jednorazowo.

20. Należy unikać: snu w miejscach dostępnych dla ruchu drogowego, oraz ruchu pojazdami mechanicznymi w miejscach dostępnych dla snu.

Może Cię zainteresuje...