Info

READ ME

Rafineria jest postapokaliptyczmy ANTYkonwentem „bezapelacyjnie do samego końca”, używając słów Franza Maurera. Raz, że tematyka pełna rebelii – Neuroshima w grze terenowej, czołgi w prelekcjach, i Acid Drinkers w playliście, dwa, że sama forma imprezy zaprzecza absolutnie wszystkim zwyczajom typowego konwentu.


Akredytacja

Cały Antykonwent (10-16 lipca):
-przedpłata = 70pln;
-na miejscu = 80pln;

...


Tu się bawimy w roku 2016

Battle – Arena

Miejscowość Piątek, geograficzny środek Polski.
Pomiędzy Kutnem a Łodzią


Regulamin - fragment

1. Na terenie konwentu mogą przebywać wyłącznie organizatorzy (zwani dalej Organizacją), osoby przez nich upoważnione, osoby obsługujące imprezę (zwane dalej Obsługą) oraz osoby, które opłaciły akredytację (zwane dalej Uczestnikami).
2. Uczestnictwo w konwencie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Uczestnik w ten sposób również wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz pseudonimu na stronie i forum internetowym konwentu oraz na profilu Facebook Rafinerii.

...

FAQ

Odpowiedzi zamieścimy dopiero, gdy pojawią się jakieś pytania…

Co to jest potencjometr?

Potencjometrem nazywamy rezystor o zmiennej wartości współczynnika rezystancji. Zwykle wartość ta ulega zmianie na skutek obrotu lub przesunięcia ruchomego elementu, co powoduje wydłużenie części oporowej obwodu przez którą płynie prąd. Służy do skalowania napięcia.