team

Za sterami Rafinerii zasiada bardzo zgrana i doświadczona załoga wywodząca się jeszcze z pierwszego polskiego antykonwentu – Tornado (2003-2008). Poza Rafinerią mamy na swoim koncie wiele innych udanych projektów od publikacji fanowskich podręczników do systemó RGP po tworzenie LARP’ów, imprez ASG i rekonstrukcji historycznych.

Wszelki trud i wszelka praca Organizatorów byłąby jednak niczym, gdyby nie ludzie, którzy na Antykonwent przyjeżdżają. Rafineria jest dobrem wspólnym wszystkich uczestników. Każdy z obecnych dokłada swoją cegiełkę do wielkiego dzieła i tylko dlatego impreza jest tak udana co roku.